Disinformatie SIGLogo(t)

Het grootste oprobleem met voeding en opvoeding is disinformatie
Disinformatie is opzetteljke misleiding - meestal om geld te verdienen.
Het winstoogmerk is daarin belangrijker dan de volksgezondheidszorg.
“Je kan erop vertrouwen dat je de grote bedrijven niet kan vertrouwen”.

Voorbeelden van disinformatie:

 • Poeder’melk’ in plaats van moedermelk
 • Tabak, alcohol, suiker & drugs
 • ‘Vlees’ & Melk
 • Industrievoedsel en Magnetron

The industrie betaalt voor de UITSLAG van het ondeerzoek wat ze willen hebben.
“hun oogmerk is winst, niet je gezondheid”

Weet wie voor het onderzoek betaalde; dan beghrijp je ook de gepubliceerde bevindingen.

Weet dat universiteiten onderzoekers ontsloegen
die bewezen dat de producten van sponsors NIET goed waren.

  De data wordt gewoonlijke op de gewone manier gemeten.
  De metingen die niet helpen worden uit de data verwijderd.
  De bevindingen worden vervolgens specifiek geselecteerd.
  De publicatie accentueert vervolgend de positieve wensen’.

NavLeft NavUp NavRight
[(op)Voeding]

SIG-zaait
SIGlogo
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: